Terrace Fulya Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad.No.13 Center 2 Kat 5 D.5 Fulya - Şişli / İstanbul
0532 053 98 75

Üyelikler

Üyelikler

isaps

International Society of Aesthetic Plastic Surgery
www.isaps.org

The ISAPS can look back with pride on a 25-year history since the first draft of the Constitution and Bylaws was made in São Paulo on October 1-4, 1969, and on the accomplishment of the goals as summarized in the Act of Organization on February 12, 1970, at the Headquarters of the United Nations.

This site was chosen to reaffirm the international scope of the Society.
surgery room

The Founding and following EXCO Members, always backed by the General Assemblies, guided the Society in a straight direction overcoming birth pains and resisting human temptations.

This site was chosen to reaffirm the international scope of the Society.

These are the important facts achieved:

* Aesthetic Surgery has been maintained within Plastic Surgery, as was in the mind of the Founding members. The Society soon became the first Chapter of the IPRS, which recently incorporated Aesthetic Surgery to its own name and logo, IPRAS;
* Interchange of knowledge has been increased through 12 Congresses;
* Specially in developing countries. The Visiting Professors contributed as Ambassadors of the Society.
* New techniques and the result of experience and research were published, first in microform, and later in our outstanding Journal, “Aesthetic Plastic Surgery”.
* A history of Aesthetic Surgery and a 5 volume textbook, written by prominent members of the Society, were edited.

As a result, Aesthetic Surgery has become a respected field of Medicine, represented by a responsible body of Plastic Surgeons.

tprecd

Türkiye Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
www.tpcd.org.tr

Türk Plastik Cerrahi Derneğinin Amaçları – Hedefleri:

1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ülkemizde ilerlemesini, uluslararası düzeyde tutulumasını sağlamak ve bunun için kendi kapsamında bulunan Maksilofasyal Cerrahi, Kraniofasyal Cerrahi, Mikro Cerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonlarının Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi gibi konularda bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilgi alış verişnin sürekli ve güncel olabilmesi için bilimsel toplantılar, sempozyumlar düzenlemek.

2. Yukarıda belirtilen konularda yüksek bilimsel düzeye ulaşmak için uluslararası bilgi alış verişini teşvik etmek, bu konularda ileri seviyede bulunan üniversite ve hastanelerle ilişki kurup bilimsel olarak yararlanmayı sağlamak, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ile ilgilenen diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ilişki kurup, bu derneklere üye olmak.

3. En az iki yılda bir bilimsel kongreler yapmak.

4. Genç Plastik Cerrahların iyi yetişmesi, gelecek nesillere iyi örnek ve önder olabilmeleri için yetişme şartlarının uluslararası standartlar düzeyine çıkartılmasını sağlamak,

5. Üyeler arasında mesleki çalışmaları bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak,

6. Genç Plastik Cerrahların daha iyi eğitilmeleri için yurt dışındaki bilinen merkezlerde üst eğitim görmeleri için çaba sarfetmek, yerli ve yabancı burs temini için uğraşmak,

7. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahların ve yeni yetişen grubun bilimsel olarak uluslararası düzeyde kalabilmeleri için yurt dışındaki önemli kongrelere katılımlarını sağlamak, yurdumuzda uluslararası kongreler, sempozyumlar kurslar düzenlemek,

8. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ileri düzeyde tutulabilmesi ve gerekli çabaların etkin olarak yapılabilmesi için maddi olanaklara gereksinim olduğunu göz önünde bulundurup Plastik Cerrahlara ve dolayısıyla hastalara daha faydalı olabilmek amacıyla Plastik Cerrahi Eğitim Vakfının kurulabilmesi için çaba sarfetmek.

9. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin içerdiği konuları ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı ve küçük düşürücü, sorumsuzca yapılan davranışlar karşısında ilgilileri uyarmak ve gerekli önlemleri almaktır.

epcd

Estetik Plastik Cerrahi Derneği
www.epcd.org

Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin Amacı:

Estetik ve Plastik Cerrahinin ülkemizdeki gelişimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyini en üst seviyede tutmaktır.

Son Yazılar